Program Prewencyjny

BEZPIECZNA GASTRONOMIA

tryby bezpieczna gastronomia.jpeg

SEG Polska z racji na wydarzenia jakie w  ostatnim czasie mają miejsce, w wyniku których dochodzi do zachwiania globalną gospodarką wprowadza na rynek Program Prewencyjny dla Gastronomi i Hotelarstwa. Program ten, ma na celu wesprzeć  przedsiębiorców z segmentu HoReCa w prowadzeniu tzw. HUMAN RESOURCES.

Do rzeczy...

Propozycja SEG Polska ma na celu zapobiec sytuacji, kiedy z racji na skutki, na które nie mamy bezpośredniego wpływu musimy zadbać o swój biznes i pracownika.  "Najlepszym" a zarazem najgorszym przykładem jest pandemia wirusa COVID-19 2020r. 

Wielu  przedsiębiorców segmentu HoReCa,  w obliczu ww. pandemii jest zmuszona wygasić swoje Restauracje czy Hotele co wiąże się z brakiem miejsc pracy dla podległych mu pracowników i tak naprawdę nie ma DOBREGO rozwiązania na takie sytuacje.

SEG Polska  proponuje "koalicję", która w minimalnym stopniu ułatwi przedsiębiorcom przetrzymanie "złego" a także pomoże potencjalnym pracownikom zadbać o swój interes. MUSIMY SIĘ TEGO NAUCZYĆ!

Aby "koalicja" zadziałała potrzeba współpracy trzech czynników:

          1. Przedsiębiorca,

          2. Pracownik (Działaność Gospodarcza "DG"),

          3. Operator SEG Polska.

1. Przedsiębiorca

...wynagrodzenie minimalne w 2020 roku wzrosło w stosunku do roku 2019 i wynosi 2600 PLN brutto. Tym samym należy liczyć się z podwyższeniem kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2600 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku), wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 3 132,48 PLN (2600 PLN + 532,48PLN).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

W przypadku umowy zlecenia sprawa odnośnie kosztu całkowitego zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę. Jedna bez względu na to jakim składkom podlega zleceniobiorca, trzeba pamiętać, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. W 2020 roku wynosi ona 17 zł brutto za godzinę.
 

2. Pracownik (Działalność Gospodarcza "DG")

Mamy tu sytuację gdzie wszyscy potencjalni pracownicy (etatowi) boją się własnych działalności jak ognia (błąd).

Założenie własnej działalności gospodarczej wcale nie musi wiązać się z tworzeniem dużego biznesu, wysokim ryzykiem czy wykazaniem się odwagą przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Decyzja o założeniu DG musi być podyktowana:    

   - celem zarobkowym – nastawiony na zysk,
   - wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności

      w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu,

   - wykonywana jest we własnym imieniu i własnej odpowiedzialności.


Tworzy natomiast własną tarczę ochronną w postaci składek a zatem ubezpieczenia. Uczy jak oszczędzać na przyszłość i złe czasy.

Zalety:
   - brak kosztów założenia działalności gospodarczej,
   - brak wymogów tworzenia kapitału przedsiębiorstwa,
   - elastyczność w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
   - możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania               podatków,
   - niskie koszty obsługi księgowej.

Wady:

   - odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania
   - obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS
   - konieczność znajomości przepisów podatkowych o ile sami zajmujemy się księgowością ( SEG Polska, pomaga dzięki współpracy z PP Consulting)

 

Założenie działalności:

Istnieją  preferencje dla początkujących przedsiębiorców. Polegają one na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy, liczone od dnia rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca płaci wyłącznie składką zdrowotna jest to tak zwane "ulga na start", Po tym okresie mogą oni skorzystać przez kolejne 24 miesięcy ze składek preferencyjnych. Ulgi te nie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy ( ograniczenie do 2 lat wstecz, przed rozpoczęciem działalności), którzy w okresie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej prowadziły już inną działalność gospodarczą w każdej formie. i tu jesteśmy MY...

 

3. SEG Polska - operator,

Operator ma na celu połączyć te dwa czynniki jakim są Przedsiębiorca i Pracownik (DG).

Operator podpisze umowę z Przedsiębiorcą o świadczeniu usługi, dzięki której Przedsiębiorca będzie mógł jak do tej pory zrekrutować Pracownika (DG)  przy współpracy z Operatorem według swoich wytycznych a w rezultacie   wykonać wszelkie czynności odpowiadające na danym stanowisku za pomocą Pracownika (DG), który będzie związany umową z Operatorem, tym samym Przedsiębiorca zostanie zwolniony ze wszelkich obciążeń związanych z zatrudnieniem.

Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów.