top of page

rekrutacja tymczasowa

Zapewnienie zespołu, który działa.

 

Special Employee Group jest wiodącą agencją pracy tymczasowej w branży hotelarskiej, która służy jako źródło pracowników tymczasowych w hotelach na terenie kraju. Zapewniamy hotelom i nie tylko pracownika tymczasowego oraz długoterminowego  na wielu różnych stanowiskach pomocniczych.

Zapewnienie cennego zasobu siły roboczej to proces dwuetapowy: po pierwsze zatrudnienie odpowiednich osób, po drugie właściwe zarządzanie nimi. Special Emloyee Group pozwala osiągnąć oba te cele. Dzięki selektywnej rekrutacji oddolnej SEG zapewnia zmotywowany i efektywny personel. Naszym atutem jest  wyznaczenie dla  każdego klienta, którego obsługujemy, koordynatora jako punkt kontaktowy. Przełożony rekrutuje nowe osoby, przeprowadza rozpoznanie na nowych pracowników i działa jako łącznik między klientem a Special Emloyee Group.

bottom of page